תקנון מבצע חנוכה

BAGIR 2022

תקנון מבצע -חנוכה 2022 תשפ”ג

אתר סחר BAGIR

 • תאריכי המבצע:  14-26.12.2022 כ’ כסלו-א ‘ טבת תשפ”ג או עד גמר המלאי.
  מלאי מינימום לסה”כ פריטים המשתתפים במבצע- 200 יח’  לסניף .
 • הטבת מבצע: קטגוריית קולקציית החורף ללא מע”מ, ממחיר המכירה של המוצר-מצורף מחירון לכל דגם מקולקציית החורף שמשתתף במבצע .הרשימה המפורטת מופיעה בסוף התקנון, ומציגה מחיר סופי ללקוח לאחר הנחת ללא מע”מ.
 • המחיר מכירה המוצג באתר הינו לאחר הנחת ללא מע”מ. 
 • הנחת מע”מ משקפת 14.5% הנחה.
 • ההנחת מע”מ היא ממחיר המכירה של המוצר.
 •  אין כפל מבצעים והנחות.
   המבצע תקף בכל סניפי רשת בגיר ובאתר הסחר למעט סניף האאוטלט בקרית גת.
 • המבצע לכל לקוח, בין אם הוא רשום באתר או לא. לא ניתן לממש את המבצע על שיתופי פעולה,שוברים וטעינת כרטיסי גיפטקארד.
 • בכל מקרה בו יפר לקוח את הוראות תקנון המבצע ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו, 
 • לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של הלקוח מכל סיבה שהיא, תהיה בגיר איי.אל בע”מ רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, 
 • למנוע את זכאותו להטבה ו/או לא תהינה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ביטול זכאותו בנסיבות דנן.
 • כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון רבים.
 • בגיר איי.אל  בע”מ תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע, אופי המבצע, עצם קיומו או כל חלק ממנו, לרבות שינוי תוכן המבצע 
 • ורשימת הפריטים המשתתפים בו, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.
 • תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 • בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 • הודעה בדבר שינוי תנאי המבצע ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של בגיר איי.אל בע”מ.
 
מוצרי בגיר חנוכה2022-מבצע ללא מע”מ-מחירון סניפי הרשת                                           14-28.12.22            
הנחת ללא מע”מ, הינה ממחיר מכירה של המוצר,  ותתבצע באופן הבא:
הנחת מע”מ משקפת 14.5% הנחה
מחיר המוצר, לחלק ב 1.17,שווה מחיר לאחר הנחת מע”מ.
 
לדוג: 281=329:1.17
   
מצורפת טבלת מחירים לאחר הנחת ללא מע”מ{המבצע ללא פריקה/צבירה}.
 
קוד פריט
תאור דגם
מ.תווית
מ.מכירה
מחיר מוצר לאחר הנחת מע”מ
4262201
  BGR מעיל צמר 3/4
699
527
450
4262204
מעיל 3/4 צווארון סיני
749
600
512
4262205
מעיל 3/4 צווארון סיני
749
600
512
4262206
14-20 מעיל נוער BGR
649
500
427
4262207
14-20 מעיל נוער BGR
649
500
427
4252201
ג’קט Brooklyn
499
399
340
522425376
מעיל סאוודט
499
399
340
522425377
מעיל קטיפה
499
399
340
522425378
מעיל קורדורוי
499
399
340
522425379
מעיל דניס
499
399
340
522425380
מעיל רוח
499
399
340
522425381
מעיל גשם
499
399
340
522492313
מעיל גשם Hartsdale
1190
950
814
522492328
מעיל גשם
890
590
504
522492329
מעיל גשם
890
590
504
522426308
מעיל קשמיר 3/4 Lorenzo
1190
890
760
522426310
מעיל קשמיר ארוך
1290
890
760
522426311
מעיל קשמיר ארוך long
1290
890
760
522426320
מעיל 3/4 צווארון סיני
990
750
641
522426321
מעיל 3/4 צווארון סיני
990
750
641
522426322
מעיל 3/4 צווארון סיני
990
750
641
522426323
מעיל אנטוניו
990
590
504
522426324
מעיל ניניו
990
750
641
522426325
מעיל קצר 
890
526
449
522426326
מעיל תומאס
990
526
449
522426327
מעיל דאסטי
990
526
449
522426330
מעיל אנזו
990
750
641
521426371
מעיל 3/4 צווארון סיני
990
750
641
סריגי BAGIR+מוצרים נוספים
תאור מוצר
מחיר תווית
מ.מכירה
מחיר לאחר הנחת מע”מ
מ.ישיבה
סריג בייסיק V חלק/אפודות
₪ 219
₪ 117
₪ 99
₪ 90
 
₪ 329
₪ 199
₪ 170
 
₪ 499
₪ 349
₪ 298
B.G.R
₪ 160
₪ 137
 
צעיף
₪ 60
₪ 51
 
 
כפפות
₪ 89
₪ 76
 
חג שמח:)